BŁĄD: błąd składni w lub blisko "and" LINE 3: where z.id_grupy=243 and z.del='N' and id_tow= and s.domy... ^

Wystąpił problem z aplikacją.Ostatnia czynność została wycofana.


select z.id,id_dod,n.nazwa,c.cena_b from zestawy z left join nazwy_tow n 
			on z.id_dod=n.id_towar left join cennik c on z.id_dod=c.id_towar left join sl_cenniki s on c.id_sl_cenniki=s.id
			where z.id_grupy=243 and z.del='N'	and id_tow= and s.domyslny='T'